jump to navigation

PROSES KERJA PENILAIAN SECARA MANUAL July 28, 2008

Posted by gisbp in ILMU.
Tags:
trackback
  1. Pencarian lokasi lot-lot kes

            1.1 Merujuk kepada pelan lokasi yang terdapat pada hakmilik

            1.2 Merujuk panduan syit piawai dari fail-fail kes lama

            1.3 Mencari lokasi lot pada syit piawai secara turutan no. lot

            1.4 Mencari Lokasi di dalam satu-satu mukim

            1.5 Menari lokasi berdasarkan keluasan lot

            1.6 Mendapatkan lokasi di Pejabat Tanah

            1.7 Mendapatkan lokasi dari tuan tanah atau pemaju projek hartanah

                  tersebut

            1.8 Merujuk kepada lot-lot yang bersebelahan

 

2.         Mengukur jarak atau mencari keluasan

            2.1 Menggunakan scale pada pembaris

            2.2 Menggunakan mesin pengira membuat penjumlahan jarak atau

                  keluasan

 

3.         Mengesan lot-lot mengikut tahun

            3.1 Menyemak ke semua syit-syit piawai yang telah ditanda oleh

                  pelukis pelan

 

4.         Penyediaan pelan laporan

            4.1       Lot-lot kes dan perbandingan terlebih dahulu dicari       

                        kemudian disalin serta dilukis semula dengan menggunakan

                        teknikal pen ke dalam format pelan laporan

            4.2       Laporan yang telah disiapkan akan disalin dengan menggunakan

                        mesin fotostat

            4.3       Pelan laporan akan ditandakan dengan menggunakan highlight

                        mengikut ASP dan ditulis data-data perbandingan dengan

                        menggunakan pen.

Advertisements

Comments»

1. Kertas Cadangan FKTc « Team GIS JPPH Batu Pahat - July 28, 2008

[…] PROSES KERJA PENILAIAN SECARA MANUAL […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: