jump to navigation

METODOLOGI DICADANGKAN July 28, 2008

Posted by gisbp in ILMU.
Tags:
trackback

Penggunaan Sistem Maklumat GeografI (GIS)

Secara ringkasnya Sistem Maklumat Geografi Informatian System (GIS) telah dibangunkan dan merupakan sistem maklumat yang berkeupayaan untuk memasukkan, mengurus, mengolah, menganalisis dan sering dikaitkan dengan data berbentuk peta/pelan yang berkaitan dengan geografi atau ruangan secara lengkap.

 

Sistem ini memerlukan perisian, perkakasan, pengkalan data, prosidur dan kemahiran kakitangan yang mengguna dan mengurus maklumat. Rujuk gambarajah dibawah.

 

 

Salah satu kelebihan sistem GIS berbanding dengan sistem berkomputer yang lain adalah keupayaannya dalam menghasilkan paparan maklumat dengan menggabungkan antara pengkalan data berbentuk reruang spatial dengan pengkalan data teks/atribut.

 

Sesungguhnya, pengkalan data sama ada data ruangan atau data bukan ruangan merupakan nadi kepada GIS kerana tanpa data GIS adalah tidak berguna.                      

 

Oleh itu data yang ada pada pangkalan data mesti dikemaskini, bersih dan tepat. Keupayaan ini memberi kelebihan kepada sistem GIS dalam menggambarkan maklumat yang lebih baik, mudah difahami dan terperinci penggunaannya.

 

Sistem Informasi berdasarkan Pemetaan dan Geografi Teknologi GIS beroperasi dalam pengolahan data berdasarkan database yang biasa digunakan pada saat ini, peta dengan GIS jauh lebih fleksibel, bahkan berbanding dengan menggambar peta secara manual.

 

Peta-peta kemudian boleh diciptakan terpusat dipelbagai lokasi dalam pelbagai skala, dan menunjukkan informasi terpilih, yang mencerminkan secara efektif untuk menjelaskan suatu kriteria khusus.

Advertisements

Comments»

1. Kertas Cadangan FKTc « Team GIS JPPH Batu Pahat - July 28, 2008

[…] METODOLOGI DICADANGKAN […]

2. Topaz - July 2, 2009

I really liked your website. Thank you very much! Its a great website! very interesting and informative.
I am from Comoros and too poorly know English, give please true I wrote the following sentence: “Miami physician rodriguez sentenced in medicare fraud case.”

With respect :P, Topaz.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: